[1]
V. Petrov, “Нови аспекти в типологизацията и терминологията на селищните обекти в праисторията: New considerations for the typology and terminology of prehistoric settlements”, Be-JA, vol. 2, no. 2, pp. 123–133, Dec. 2012.