[1]
S. Venelinova, “Селищната система през античността по горното течение на река Голяма Камчия (по данни от теренна експедиция „Камчия” във Върбишко): Settlement pattern along the upper course of river Golyama Kamchya in Antiquity”, Be-JA, vol. 2, no. 2, pp. 61–91, Dec. 2012.