[1]
P. Balabanov, “Търговията с гръцки амфори през елинистическата епоха според находки от Шуменско: Greek amphorae trade during the Hellenistic period according to finds from Shumen district”, Be-JA, vol. 2, no. 2, pp. 37-60, Dec. 2012.