[1]
V. Slavchev, “Международна конференция „Изток и Запад. Култура и цивилизация по Долния Дунав”, 12-14 октомври 2011 г., Кълъраш, Румъния: International conference ‘East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube’, October 12-14, 2011, Călăraşi, Romаnia”, Be-JA, vol. 2, no. 1, pp. 109–111, Jun. 2012.