[1]
K. Dimitrov, “Археометрия-та на Ивелин Кулев или как се пише разбираемо за сложна материя? Представяне на книгата „Археометрия“ с автор Ивелин Кулев. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2012: The Archeometry of Ivelin Kuleff or how to write intelligibly of a complicated matter? Book promotion “Archeometry”, author Ivelin Kuleff. University Press ‘St. Kliment Ohridski’, Sofia 2012”, Be-JA, vol. 2, no. 1, pp. 93–96, Jun. 2012.