[1]
S. Terziiska-Ignatova, “Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for conducting archaeological fieldwork: a good decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a new problem?”, Be-JA, vol. 2, no. 1, pp. 67–72, Jun. 2012.