[1]
V. Bogosavljević-Petrović and J. Marković, “History and current studies of petroarcheological data from the Neolithic and Eneolithic in Serbia: Петро-археологически изследвания на неолита и халколита на Сърбия – история и състояние на проучванията”, Be-JA, vol. 2, no. 1, pp. 51–66, Jun. 2012.