[1]
M. Gurova, “‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithization: Evidence from Bulgaria: ‘Балканският флинт’ – фикция и/или траектория към неолитизацията: данни от България”, Be-JA, vol. 2, no. 1, pp. 15–49, Jun. 2012.