[1]
M. Gurova, “Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International conference ‘The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions’”, Be-JA, vol. 1, no. 1, pp. 155–158, Dec. 2011.