[1]
C. Bonsall, “Tracing the source of obsidian from prehistoric sites in Bulgaria: Установяване произхода на обсидиана от праисторически обекти в България”, Be-JA, vol. 7, no. 1, pp. 37–59, Jun. 2017.