[1]
K. Boyadzhiev, “Международна конференция „Трите страни на една история: Балканите, степите и пустата, или триъгълната матрица на края на неолитните култури“ 26–29 февруари 2024, Букурещ, Румъния: International conference ‘Three sides of every story: the Balkans, the Steppe and the Puszta, the triangular matrix of the Neolithic collapse’ 26th–29th February 2024, Bucharest, Romania”, Be-JA, vol. 14, no. 1, pp. 165–168, Jun. 2024.