[1]
K. Chukalev, “PeBA 2022: Трета международна конференция „Перспективи на балканската археология“, 25–28 май 2022 г., Охрид, Република Северна Македония: PeBA 2022: 3rd PeBA International Conference ‘Perspectives on Balkan Archaeology’, 25–28 May 2022, Ohrid, Republic of North Macedonia”, Be-JA, vol. 12, no. 2, pp. 357–366, Dec. 2022.