[1]
V. Russeva, L. Manoilova, and S. Ivanov, “Pазказът на костните останки: два скелета от вкопано жилище № 10, ранносредновековен комплекс Брестница–Полето, Северозападна България: The bone remains testimony: two skeletons in a dugout dwelling 10 from the Early Medieval complex Brestnitsa–Poleto, northwestern Bulgaria”, Be-JA, vol. 12, no. 1, pp. 159–176, Jun. 2022.