[1]
I. Borisova-Katsarova, “Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the question of the development of Serdica during the Roman and the Late Roman period”, Be-JA, vol. 11, no. 2, pp. 205–229, Dec. 2021.