[1]
V. Zhivkov, “Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.) : Finds from Varshets in the light of the transition from the Late Iron Age to the Roman period in northern Bulgaria (3rd century BC – beginning of 2nd century AD)”, Be-JA, vol. 11, no. 2, pp. 143–184, Dec. 2021.