[1]
D. Filipović, ““Granaries” of Early Iron Age Kalakača, northern Serbia and the issue of archaeobotanical taphonomy: ‘Зърнохранилища’ от РЖЕ обект Калакача в северна Сърбия и въпросът на археоботаничната тафономия”, Be-JA, vol. 5, no. 2, pp. 99–115, Dec. 2015.