[1]
I. Valchev, “Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията: The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces during the Tetrarchy”, Be-JA, vol. 11, no. 1, pp. 103-120, Jun. 2021.