[1]
E. Todorova, “LRCW 7: 7-ма международна конференция по късноантична битова керамика, кухненска керамика и амфори от Средиземноморието: археология и археометрия „Краят на късноантичната керамика. Последни векове на кръстопът”: LRCW 7: 7th International Conference on Late Roman coarse ware, cooking ware and amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry ‘The end of Late Roman pottery. The last centuries at the crossroads’”, Be-JA, vol. 9, no. 2, pp. 273–281, Dec. 2019.