[1]
K. Boyadzhiev, “Международна конференция „Култура на линейно-лентестата керамика и Винча: формиране и трансформация на раннонеолитните общества в Европа през втората половина на VI хилядолетие пр. Хр.“, 21–23 март, Тюбинген, Германия: International conference ‘LBK & Vinča: Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millennium BC’, 21st–23rd March, Tübingen, Germany”, Be-JA, vol. 9, no. 1, pp. 135–139, Jun. 2019.