[1]
E. Todorova, “Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and modern period Mediterranean ceramics”, Be-JA, vol. 8, no. 2, pp. 249–256, Dec. 2018.