[1]
S. Torbatov, “„Най-крайната част на илирийските предели”: ‘The extremity of the Illyrian territory’”, Be-JA, vol. 6, no. 2, pp. 233–276, Dec. 2016.