[1]
M. Manov, “A lead sling bullet of the Macedonian King Philip V (221–179 BC): Оловна тежест за прашка на македонския владетел Филип V (221–179 г. пр. Хр.)”, Be-JA, vol. 6, no. 2, pp. 191–201, Dec. 2016.