[1]
E. Todorova, “„Интердисциплинарни подходи към храната и хранителни навици в Източното Средиземноморие”. Заключителна конференция на проекта POMEDOR „Хора, керамика и храна в Източното Средиземноморие през Средновековието”: “Multidisciplinary Approaches to Food and Foodways in the Medieval Mediterranean”. Final Conference of the POMEDOR project ‘People, Pottery and Food in the Medieval Eastern Mediterranean’”, Be-JA, vol. 6, no. 1, pp. 143–149, Jun. 2016.