[1]
A. Stanev, “Фрагмент от източната крепостна стена на Сердика II: Fragment of the Eastern Fortification Wall of Serdica II”, Be-JA, vol. 6, no. 1, pp. 81–90, Jun. 2016.