[1]
E. Todorova, “Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics”, Be-JA, vol. 5, no. 2, pp. 239–242, Jun. 2017.