[1]
M. Vasileva, “Нови перспективи пред археологията: археометричен анализ на предмети от медни сплави от VIII-III в. пр. Хр. от територията на югоизточна България: New prospects for archaeology: Аrchaeometric analysis of objects of copper based alloys from the 8th–3rd century BC in southeastern Bulgaria”, Be-JA, vol. 5, no. 2, pp. 137–161, Dec. 2015.