[1]
I. Hristova, “The use of plants in ritual context during Antiquity in Bulgaria: overview of the archaeobotanical evidence: Използване на растенията в ритуален контекст през античността: преглед на археоботаничните данни”, Be-JA, vol. 5, no. 2, pp. 117–135, Dec. 2015.