[1]
D. Gergova, “Археологията в Закона за културното наследство (ЗКН): Archaeology in the Law for Protection of Cultural Heritage”, Be-JA, vol. 5, no. 1, pp. 91–96, Jun. 2015.