[1]
M. Gurova, “Международна конференция „Селища, култура и мобилност в Балканската праистория”, 13-14.03.2015 г., Скопие, Македония: International conference ‘Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory’, 13-14 of March, 2015, Skopje, Macedonia”, Be-JA, vol. 5, no. 1, pp. 87–89, Jun. 2015.