[1]
B. Zlateva and I. Kuleff, “Aналитични методи за определяне на елементния и изотопен състав на стъклени мозаични късчета: Analytical methods for determination of elemental and isotopic content of glass mosaic tesserae”, Be-JA, vol. 5, no. 1, pp. 53–68, Jun. 2015.