[1]
E. Nankov, “The Mobility of Macedonian Army in Thrace during the Reign of Philip II and the Inscribed Lead Sling Bullets from Kozi Gramadi: Мобилността на македонската войска в Тракия по времето на Филип II и оловните тежести за прашка с надписи от Кози грамади”, Be-JA, vol. 5, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2015.