[1]
P. Georgieva, “Opportunities for tracing influences of the Balkans on Anatolia during the end of the fifth and the beginning of the fourth millennium BC: Възможности за проследяване на влияния от Балканите към Анатолия в края на петото и началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр.”, Be-JA, vol. 4, no. 2, pp. 217-236, Dec. 2014.