[1]
D. Filipović, “Southwest Asian founder- and other crops at Neolithic sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия”, Be-JA, vol. 4, no. 2, pp. 195–215, Dec. 2014.