[1]
E. Marinova and R. Krauß, “Archaeobotanical evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian context: chronological framework, plant economy and land use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята”, Be-JA, vol. 4, no. 2, pp. 179–194, Dec. 2014.