[1]
M. N. Brami, “House-related practices as markers of the Neolithic expansion from Anatolia to the Balkans: Практики от жизнения цикъл на неолитните жилища като маркери на неолитната експанзия от Анатолия към Балканите”, Be-JA, vol. 4, no. 2, pp. 161–177, Dec. 2014.