[1]
T. Dzhanfezova, C. Doherty, and N. Elenski, “Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria: В зората на рисуването: раннонеолитната керамика от Джулюница, Великотърновско (Централна Северна България)”, Be-JA, vol. 4, no. 2, pp. 137–159, Dec. 2014.