[1]
K. Chukalev, “Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual conference of the International organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France”, Be-JA, vol. 4, no. 1, pp. 85–92, May 2014.