[1]
Z. Dimitrov, “Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: ‘Religion and Acculturation in the Danubian Provinces’”, Be-JA, vol. 4, no. 1, pp. 81-83, May 2014.