[1]
D. Stoyanova, K. Rabadjiev, and T. Stoyanov, “Архитектура и Археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 стр.: Architecture and Archaeology. Book review: М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 p.”, Be-JA, vol. 4, no. 1, pp. 69-76, May 2014.