[1]
T. Mishina and V. Matsanova, “Рецензия/отговор: Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство1. Be-JA, 3.1, 2013, 67-98: Paper review/Response: Y. Boyadzhiev. Flat sites and tells – reasons for the differences in their settlement and dwelling organization.2 Be-JA, vol.3.1, 2013, 67-98”, Be-JA, vol. 4, no. 1, pp. 63–67, May 2014.