Giurdzhiiska, D. (2013) “Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological observations on the painting techniques at Alexandrovo tomb. The problem of the organic binding medium in the Antiquity”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 3(1), pp. 137–154. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-137-154 (Accessed: 23 April 2024).