Venelinova, S. (2012) “Селищната система през античността по горното течение на река Голяма Камчия (по данни от теренна експедиция „Камчия” във Върбишко): Settlement pattern along the upper course of river Golyama Kamchya in Antiquity”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 2(2), pp. 61–91. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-2-2012-61-91 (Accessed: 3 July 2022).