Terziiska-Ignatova, S. (2012) “Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for conducting archaeological fieldwork: a good decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a new problem?”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 2(1), pp. 67–72. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-67-72 (Accessed: 30 June 2022).