Gurova, M. (2011) “Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International conference ‘The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions’”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 1(1), pp. 155–158. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-1-2011-155-158 (Accessed: 4 July 2022).