Ivanov, M. (2024) “Светилището на Зевс и Хера (Στοβουστορηνοι ?) при Радомир : Тhe sanctuary of Zeus and Hera (Στοβουστορηνοι ?) near the town of Radomir ”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 14(1), pp. 71–85. doi: 10.57573/be-ja.14.71-85.