Georgieva, R. (2024) “Мода, традиции и великолепие в облеклото на жените, изобразени в тракийските гробници : Fashion, traditions and splendour in the garment of women represented in Thracian tombs ”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 14(1), pp. 1–32. doi: 10.57573/be-ja.14.1-32.