Traikova, L. (2023) “Aнтични обекти в градската територия на Хераклея Синтика: Ancient sites in the urban territory of Heraclea Sintica”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 13(2), pp. 173–207. doi: 10.57573/be-ja.13.173-207.