Russeva, V., Manoilova, L. and Ivanov, S. (2022) “Pазказът на костните останки: два скелета от вкопано жилище № 10, ранносредновековен комплекс Брестница–Полето, Северозападна България: The bone remains testimony: two skeletons in a dugout dwelling 10 from the Early Medieval complex Brestnitsa–Poleto, northwestern Bulgaria”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 12(1), pp. 159–176. doi: 10.57573/be-ja.12.159-176.