Borisova-Katsarova, I. (2021) “Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the question of the development of Serdica during the Roman and the Late Roman period”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(2), pp. 205–229. doi: 10.57573/be-ja.11.205-229.