Zhivkov, V. (2021) “Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.) : Finds from Varshets in the light of the transition from the Late Iron Age to the Roman period in northern Bulgaria (3rd century BC – beginning of 2nd century AD)”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(2), pp. 143–184. doi: 10.57573/be-ja.11.143-184.